Het nut van digitale scanmethoden bij de behandeling van rug- en nekklachten

Rug- en nekklachten zijn er sinds jaar en dag, maar zeker in tijden van talrijke zittende jobs kampt een aanzienlijk deel van de bevolking met dergelijke pijnen.

Veelal krijgt dit ook de stempel van “chronische aandoening”. Dat kan in bepaalde gevallen zo zijn, maar een chronische klacht is in essentie een klacht die niet ten gronde is verholpen.

Het vinden van de primaire oorzaak van een klacht kan soms een uitdaging vormen, en het niet-vinden kan ervoor zorgen dat uw klacht te lang aanhoudt. Maar het moet absoluut de bedoeling blijven om grondiger te behandelen dan enkel het symptoom!

Om deze reden kan een objectieve scan veel duidelijkheid scheppen, en de behandelaar ondersteunen in zijn/haar onderzoek. Balans probeert deze methoden maximaal te benutten doorheen een behandelplan. 

Hieronder leest u welke apparatuur voorhanden is in uw Balans Rugcentrum, en wanneer deze nuttig kan zijn.

Digitale Rugscan (Diers Formetric 4D)

Digitale Rugscan

Wat is een digitale rugscan?

Met een digitale rugscan wordt een beeld gemaakt van uw wervelkolom, het bekken, tot en met de stand van uw voeten. Het biedt een compleet beeld van uw gestel, en geeft een onmiddellijk inzicht op uw structurele balans en mogelijke afwijkingen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: scheefgroei van de wervelkolom, bekkentorsie, beenlengteverschil, verkeerde drukverdeling op uw voet, enz.

De rugscan gebeurt rechtopstaand, waardoor de beeldvorming gebeurt in een belaste toestand. Dit is essentieel om te zien hoe uw lichaam reageert op zwaartekracht. Dit is niet het geval bij bv. een MRI scan.

Bij Balans start vrijwel elk behandeltraject met een digitale rugscan, in combinatie met een manueel onderzoek. Op die manier vormt de behandelaar een diagnose met een maximum aan informatie.

Hoelang duurt een digitale rugscan?

Het maken van een rugscan duurt gemiddeld 5 minuten en is geheel pijnvrij. De analyse en bespreking van uw data neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

Stralingsvrije rugscan

De rugscanner van Diers gebruikt een stralingsvrije manier om uw wervelkolom in beeld te brengen. Deze kan dus zonder enige zorg op regelmatige basis worden gemaakt.


Bij Balans hebben wij de gewoonte om een beeld te vormen voor en na een behandelfase. Daarmee wordt het effect van uw behandeling duidelijk en visueel.

Maak hier jouw afspraak voor een gratis rugscan bij Balans


Digitale occlusiemeting

Wat is een occlusiemeting?

Het begrip occlusie duidt op de stand van uw kaakgewricht en tanden, en wordt vooral bestudeerd in de tandheelkunde. 

Een foute occlusie (ook wel: malocclusie), kan leiden tot een verkeerde belasting van het kaakgewricht, waarbij kaakgewrichtsklachten een gevolg kunnen zijn.

Minder bekend is de link tussen het kaakgewricht en de wervelkolom! Kort gezegd is het zo dat een afwijking in het kaakgewricht een relatie kan hebben met een rug- of nekklacht. 

Bij bepaalde klachten kan een digitale occlusiemeting verheldering brengen of de stand van uw kaakgewricht een oorzaak is van lokale of verdere klachten.

Behandeling van klachten door malocclusie

Indien malocclusie is vastgesteld als de primaire oorzaak van uw klacht, dan wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd tandarts.

Er zijn verschillende manieren om occlusie te corrigeren. Daarbij horen onder andere orthodontie (beugel), beetverhogingen met onlays, of implantologie (tandprothesen). Dit zijn permanente vormen van een occlusiecorrectie.

Een andere, vaak minder ingrijpende, optie is een op maat gemaakte, uitneembare, beugel die u ‘s nachts en ook overdag kan dragen. Door de belasting op uw kaakgewricht gedurende een aantal uur per dag te verlichten zal ook uw klacht verminderen. Indien de uitneembare beugel gunstig resultaat geeft, kan het te overwegen zijn om daarna een permanente oplossing te zoeken in bovenstaande vormen van therapie!

Heeft u last van klachten rond het kaakgewricht en de nekwervels? Neem contact op met Balans om meer te weten over deze occlusiemeting.